Skip to main content
Skip table of contents

Ofset

Ofset komutuyla, 2 boyutlu objeler (çizgi, çember, yay) içe ya da dışa doğru belirlenen mesafe kadar paralel doğrultuda kopyalanır.

Ofset Komutunun Yeri

Ofset komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ofset Toolbarı

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Ofset ikonunu tıklayın.

  • Açılan ofset toolbarındaki ofset mesafesi kutusuna ofset mesafesini girin.

  • Objeyi seçin ve ofsetleme yapılması istenen tarafa tıklayın.

  • Bitirmek için farenin sağ tuşuna tıklayın ya da klavyeden esc tuşuna basın.

İşlem adımı

Ofset mesafesini girme

Ofsetlenecek 2 boyutlu objenin seçilmesi

Ofsetlenecek tarafın belirlenmesi

Ofset sonrası


Sonraki Konu

Break

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.