Skip to main content
Skip table of contents

Bağlama Kirişi (Kuşak) Birleşimi Tanımlama

Bağlama Kirişi (Kuşak) Birleşimi komutu ile aşık-makas veya aşık-çelik kiriş birleşimi tanımlanır. Aşıklar tanımlandığında birleşimleri otomatik tanımlanır. Otomatik tanımlanan birleşim silinip yenisi de yapılabilir.


Kuşak Birleşimi Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Konstrüktif Birleşimler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Birleşim sekmesinden Bağlama Kirişi Birleşimi satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden sırasıyla önce kirişi veya makası sonra aşık parçalarını tıklayın.

  •  Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Kuşak Birleşimi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Birleşimi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Kuşak Birleşimi Ayarları Diyaloğu

Levhalar Sekmesi

image-20240520-112548.png

Özellikler

Kolon ayağı

Çelik kolonların temele veya betonarme kolona bağlanmasını sağlayan birleşim ankrajlarının yerleşimine bağlı olarak mafsallı veya ankastre bağlantı sağlar.

Berkitme levhası

Berkitme levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Aşık Bulonları Sekmesi

image-20240520-112621.png

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulonları kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kesimler Sekmesi

image-20240520-112637.png

Özellikler

Kesim (c1)

Levhaların sahada kolay montajı için şev kullanılmasına, şev tipine ve geometrik özellikleri değer girilerek belirlenir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

image-20240520-112650.png

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

image-20240520-112747.png

Tasarım girdilerinde birleşim elemanları malzemesi tanımlanır.

image-20240517-123843.png

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni birleşim elemanları malzemesi" tanımlayın. Birleşim elenaları malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.