Kat kopyalama komutu bir kattaki objeleri diğer kata ya da katlara kopyalar. Mimari ya da statik proje tasarımında kattaki tüm objeler kopyalanabileceği gibi sadece seçili objeler de kopyalanabilir.

Kat Kopyala Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Proje Ayarları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Proje Ayarları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kopyalanmasını istediğiniz kattayken Kat Kopyala ikonunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda kopyalama yapılacak katları işaretleyin, yapılmayacak katların işaretlerini kaldırın.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda çalıştığınız kattaki objeler, diğer katlara kopyalanacaktır.

Kat Kopyala Diyaloğu

Diyalogda bulunan liste Kat ve Kopyala sütunlarından oluşur. Kat sütununda projede aktif kat dışındaki katlar, kopyalama sütununda ise bunların her biri için kutucuklar mevcuttur.

Seçenekler ve Açıklamaları

Kat/Kopya

Kopyalama yapılacak katların karşısındaki kutucuklar işaretlenir, kopyalama yapılmayacak katların karşısındaki kutucuklardaki işaretler kaldırılır.

Hepsini seç/Hepsini bırak

Diyalogdaki tüm katları tek seferde seçer/bırakır.

Eski objeleri sil

İşaretlenirse kopyalama yapılacak kattaki var olan mevcut objeler silinir.

Yalnız aktif çalışma modu objelerini kopyala

İşaretlenmiş ise mimari modda bulunuluyorsa, sadece mimari modda görüntülenen objeler, kalıp planı modunda bulunuluyorsa sadece kalıp planı modunda görüntülenen objeler kopyalanır. İşaretli değilse hem mimari hem de kalıp planı objeleri kopyalanır.

Sadece seçili objeleri kopyala

İşaretlenmiş ise sadece seçili objeler kopyalanacaktır.

Giydirme cephe objelerini kopyala

İşaretlenirse giydirme cephe objeleri kopyalanacaktır.

Kontur çizgilerini kopyala

İşaretlenmiş ise, çalışılan katın kontur çizgisini, seçilen katlara kopyalar.


Sonraki Konu

Yapıyı Döndür