Skip to main content
Skip table of contents

Arazi Oluşturma

Arazi poligonu komutuyla arazi oluşturulur. Mimari proje tasarımına göre oluşturulan her nokta için farklı arazi kotları belirlenebilir.

Arazi Poligonu Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari programda ribbon menü Giriş sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik programda ribbon menü Objeler sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Arazi çizmek için;

  • Ribbon menüde Arazi Poligonu ikonunu tıklayın.

  • Ekranda arazi toolbarının yanında Rota Bölümleri isimli bir toolbar daha görünecektir.

  • Rota Bölümleri toolbarında düz, dairesel ve çok kenarlı eğrisel kontur çizmek için kullanılan ikonlar bulunur. Arazi tanımlarken ihtiyaca göre bu ikonlar kullanılır.

  • Arazinin köşelerini çizim ekranında sırasıyla tıklayın. Tıklama işlemi anında toolbarda bulunan kot kutucuğuna tıkladığınız noktanın kotunu yazın.

  • Arazinin konturunu tanımlayıp, başladığınız noktaya geldiğinizde program arazi komutunu bitirecek ve aynı zamanda arazi de oluşturulmuş olacaktır.

İşlem adımı

Arazi poligonu komutunda kapalı poligonun ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının belirlenmesi

Arazi toolbarında kot kutusuna 100 cm değerinin girilmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının belirlenmesi

Arazi toolbarında kot kutusuna 0 m değerinin girilmesi

Kapalı poligonun son noktasının belirlenmesi

Arazinin oluşması

Arazinin perspektif görüntüsü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.