Çizilecek objenin, mevcut bir objeye ya da tanımlanacak doğrultuya dik olarak çizilmesini sağlamak için dik referans kullanılır.

Paralel Referans Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Yakalama başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Hızlı Erişim toolbarından da ulaşabilirsiniz.

Obje Seçerek Dik Referans Belirlemek

  • Ribbon menüde Özelleştirilebilir toolbardan Dik Referans ikonu tıklanır.

  • Fare imlecinin şekli değişir.

  • İmleç referans olarak alınacak obje üzerine kaydırılır ve sol tuş tıklanır. Tıklanan obje seçilecek ve referans obje olarak atanacaktır.

  • Bu aşamadan sonra çizilecek objeler belirlenen referans objenin doğrultusuna dik olarak çizilir.

Obje seçim işlemi

148.118o açıya kilitli objeyi çizerken

Doğrultu Vererek Dik Referans Belirlemek

  • Dik Referans ikonu tıklanır.

  • Obje seçmeden farenin sağ tuşuna tıklanır.

  • Çizim alanı üzerinde referans olarak belirlenecek doğrultunun birinci noktası, farenin sol tuşu  ile tıklanır.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu tıklanarak ikinci nokta belirlenir. Bundan sonra çizilecek objeler belirlenen referans doğrultuya dik olarak çizilir.

  • Dik referansından çıkmak için, Dik Referans ikonu tekrar tıklanır.

Dik referans doğrultusunun belirlenmesi

112.208o açıya kilitli objeyi çizerken


Sonraki Konu

Paralel Referans