Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Boşluğu Oluşturma

Çatı boşluğu komutu ile çatı ve çatı yüzeyinde poligonal formda çatı boşluğu açılır.

Çatı Boşluğu Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik program da ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Çatı tanımlandıktan sonra üzerine boşluk açmak için:

  • Ribbon menüde Çatı Boşluğu ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile tıklamak sureti ile çatı üzerinde kapalı bir poligon çizin.

  • Poligonu kapattığınız anda çatıda boşluk açılacaktır.

İşlem adımı

Çatı boşluğu komutu ile çatı ya da çatı yüzeyi üzerinde çatı boşluğu için ilk noktanın belirlenmesi

Çatı boşluğu için ikinci noktanın belirlenmesi

Çatı boşluğu için üçüncü noktanın belirlenmesi

Çatı boşluğu için dördüncü noktanın belirlenmesi

Çatı boşluğunun son noktasının belirlenmesi

Çatı boşluğunun oluşması

Çatı boşluğunun kenarlarına kasnak kirişleri tanımlayabilirsiniz. Bu işlem Kasnak Kirişi başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.