Skip to main content
Skip table of contents

Perde Betonarme Tasarım Parametreleri

Perde Parametreleri komutu ile betonarme perde ve grup perde tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, kenetlenme boyu, maksimum ve minimum etriye aralığı ve donatı oranı vb. parametreler Perde Parametreleri penceresinden belirlenir.

Perde Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Perde Parametreleri komutuna tıklayarak Perde Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Perde Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

image-20240523-070916.png

Özellikler

Beton örtüsü

image-20240523-071042.png

Perde içindeki donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. pursantaj

image-20240523-071051.png

Perdeye konulacak boyuna ve enine donatının minimum değerini belirleyen orandır. Perdenin  brüt alanının Minimum Pursantaj parametresi ile çarpımı minimum donatı alanını belirler. Perdeye konulacak donatı bu alandan az olmayacak şekilde seçilir.

Max. pursantaj

image-20240523-071104.png

Perdeye konulacak boyuna donatının maksimum değerini belirleyen orandır. Perdenin brüt alanının Maksimum Pursantaj parametresiyle ile çarpımı maksimum donatı alanını belirler. Perdeye konulması gereken donatı, bu alan ile karşılaştırılır. Perdye konulması gereken donatı alanı fazla ise, pursantaj değerini aşan perde için kesit yetersiz uyarısı verilir.

Min. enine donatı aralığı

image-20240523-071110.png

Perdeye konulacak etriyenin aralığı bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

Max. enine donatı aralığı

image-20240523-071120.png

Perdeye konulacak etriyenin aralığı(s) bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Min. donatı aralığı

image-20240523-071128.png

İki boyuna donatı  arasındaki minimum aralığı belirler. Perde, iki boyuna donatı arasındaki aralığın bu parametrede yazılan değerden daha az küçük olmaması sağlanacak şekilde  donatılandırılır.

Max. donatı aralığı

image-20240523-071136.png

İki boyuna donatı  arasındaki maksimum aralığı belirler. Perde, iki boyuna donatı arasındaki aralığın bu parametrede yazılan değerden daha fazla olmaması sağlanacak şekilde  donatılandırılır.

Min. başlık donatı oranı (üst katlar)

Kritik perde bölgesi dışındaki, perde uç bölgelerinin her birinde toplam düşey donatı alanının perde brüt enkesit alanına oranıdır.  

Min. başlık donatı oranı (kritik katlar)

Kritik perde bölgesinde, perde uç bölgelerinin her birinde toplam düşey donatı alanının perde brüt enkesit alanına oranıdır.  

Min. başlık pursantajı

image-20240523-071144.png

Perde başlık bölgesine konulacak donatının minimum oranıdır.

Min. kısa perde pursantajı

image-20240523-072759.png

Kısa perde olarak işaretlenen perdelerin boyuna donatı oranıdır.

Min. gövde pursantajı

image-20240523-072808.png

Bu parametre perde bölgesine konulacak donatının minimum oranıdır.

Min. boyut oranı

image-20240523-072816.png

Bir boyutu diğer boyutunu bu satırda yazan değere eşit ya da değerden büyük olan, perde objesi düşey taşıyıcı elemanlarda, perde elemanı koşullarına göre donatı tasarımı yapılır. Aksi durumda kolon elemanı koşullarına göre donatı tasarımı yapılır.

Enine gövde donatı tipi

Perde açılımlarında enine donatı çizilirken hangi tipin kullanılacağını seçilir.  Kullanmak istediğiniz seçeneği işaretleyiniz.

Perde gönye seçenekleri

image-20240523-072825.png

Perde yatay donatıların perde uçlarında gönye yapılıp yapılmayacağı seçilir.

Sürtünme kesmesi hesabı

image-20240523-072831.png

Sürtünme kesmesi hesabı için kesme - sürtünme katsayısı değeri, değişik durumlar için verilen tablodan seçilir.

Birdöküm beton(monolotik) = 1.4

Pürüzlendirilmiş yüzey =  1.0

Pürüzlendirilmemiş yüzey = 0.6

Üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan

image-20240523-072839.png

Seçenek işaretlenirse, perdede üst katta alt kata göre daha fazla donatı çıkması durumunda alt katta kalan perdelerin donatıları, üst katta çıkan donatısı kadar alınır.

Kritik perde uzunluğunu tüm katlarda kullan

image-20240523-072846.png

Seçenek işaretlenirse perdede kritik bölge için hesaplanan uç bölgesi donatıları ve uç bölgesi uzunluğu kritik bölge dışında da tüm kat boyunca devam ettirilir.

Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla

image-20240523-073510.png

İşaretlenmesi halinde perdelerde gerekli olan boyuna donatı alanı, perde enkesitinde uygun beton ve donatı modelleri ile kesit hücreleri (lif, fiber) tanımlanarak hesaplanır.

Perdelerde komşu başlıkların kesme dayanımı katkısını dikkate al

İşaretlenmesi halinde perdelerde komşu başlıkların kesme dayanımı katkısı dikkate alınır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.