Skip to main content
Skip table of contents

Duvar Oluşturma

Duvar komutuyla, mimari tasarıma ait eskiz çalışmaları çizilip kolayca ideCAD’e aktarılarak duvarlar modellenir. Duvarlar çizilirken aynı zamanda yapı bilgi modeli oluşur.

Duvar Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Duvar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Duvar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

 • Duvar ikonunu tıklayın. Duvar toolbarı açılacaktır.

 • Çizim alanından farenizi duvarınızın başlamasını istediğiniz noktaya getirin ve sol tuşunu tıklayın.

 • Duvarınızın başlangıç noktası tanımlanacak ve öngörüntüsü ekranda belirecektir. Farenizin hareketiyle beraber duvarınızda hareket edecektir.

 • Klavyeden shift tuşuna basarak düz ya da dik bir kenar çizebilirsiniz.

 • Duvar toolbarından kaçıklık ikonuna tıklayarak ya da klavyeden boşluk tuşuna basarak duvarınızı farklı noktalardan (alt köşe, ortası ya da üst köşe) tutarak tanımlayabilirsiniz. Boşluk tuşuna her bastığında kaçıklığınız değişecektir.

 • Çizim alanının herhangi bir noktasına farenin sol tuşunu tekrar tıklayarak duvarın ikinci noktasını belirleyin. ideCAD sonraki duvarınızın öngörüntüsünü oluşturacaktır.

 • Komuttan çıkmak için esc tuşuna basın. Duvarınız oluşacaktır.

Duvarınızın ikinci noktasını isterseniz uzunluk ve açı girerek belirleyebilirsiniz. Bunun için;

 • Duvarın ilk noktasını belirleyin.

 • Duvarın ilk noktasını belirledikten sonra açı girmek için klavyeden A tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki A hanesine gidecektir. Buraya açı değeri olarak 90 (derece) girin ve enter tuşuna basın. Çizilmekte olan duvarın doğrultusu, girilen açı değerine kilitlenecektir.

 • Uzunluk girmek için ise klavyeden L tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki L hanesine gidecektir. Buraya uzunluk değeri olarak 350 (cm) girin ve enter tuşuna basın. Çizilmekte olan duvar uzunluk değeriyle sınırlanacaktır.

 • Çizim alanında girdiğiniz açı doğrultusunda ve uzunluğunda duvar öngrüntüsü oluşacaktır.

 • Farenin sol tuşunu tıkladığınızda duvarınızın ikinci noktası belirlenecektir. ideCAD sonraki duvarınızın öngörüntüsünü oluşturacaktır.

 • Komuttan çıkmak için esc tuşuna basın. Duvarınız oluşacaktır.

İşlem adımı

Çizim alanında duvarın başlangıç noktasının belirlenmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak başlangıç noktasının oluşturulması

Klavyeden shift tuşuna basarak düz ya da dik bir kenar çizilmesi

Boşluk tuşuna basarak duvar kaçıklığının değiştirilmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak duvarın ikinci noktasının oluşturulması

Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkılması ve duvarın oluşması

İkinci duvar için ilk noktanın belirlenmesi

Duvarın doğrultusu için klavyeden A tuşuna basılıp 90 değeri girilmesi ve Enter tuşuna basılarak açının kilitlenmesi

Duvarın uzunluğu için klavyeden L tuşuna basılıp 350 değerinin girilmesi ve Enter tuşuna basılarak uzunluğun kilitlenmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak duvarın ikinci noktasının oluşması

Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkılması ve duvarın oluşması


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.