Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Yer Hareketi Kayıtları

Deprem Yer Hareketi Kayıtları komutu il Zaman Tanım Alanında Mod Toplama Yöntemi ile Deprem Hesabında (TBDY 4.8.3 ve EK 4B.3) kullanılan ölçeklenmiş ivme kayıtları tanımlanır.

Deprem Yer Hareketi Kayıtları Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Deprem Yer Hareketi Kayıtları komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Analiz Ayarları ikonuna tıklayın.

  • Analiz ayarları diyaloğundan deprem yükü hesaplama yöntemi olarak Zaman tanım alanında Mod Toplama Yöntemi 4.8.3 seçimini yapın.

image-20240523-061041.png
  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Deprem Yer Hareketi Kayıtları komutuna tıklayın.

  • Yer hareketi kayıtlarını girin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Analiz+Tasarım (F9) yapın.

  • Deprem hesabı, tanımlanan ivme kayıtlarına göre TBDY 4.8.3 'te ve EK 4B.3 'te anlatılan Zaman Tanım Alanında Mod Toplama Yöntemi ile yapılacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.