Skip to main content
Skip table of contents

DWG/DXF/DWF Export

DWG/DXF/DWF (Export) komutu, projede bulunan tüm pencerelerdeki çizimleri veya seçilen pencerelerdeki çizimlerin tek seferde dwg/dxf/dwf formatına aktarılmasını sağlar.

Export DWG/DXF/DWF Komutunun Yeri

İşlem Adımları

  • Sol üst köşedeki İdeCAD logosu tıklanır.

  • Açılan menüden Export/DWG/DXF/DWF satırını tıklanır.

  • Açılan diyalogda Kayıt türü satırından dwg/dxf/dwf formatlarından biri seçilir.

  • Dosya Adı satırına bir isim yazılır.

  • DWG/DXF Export Seçenekleri diyalogu açılacaktır. Bu diyalogda gerekli gerekli seçimler yapılarak Tamam butonunu tıklanır.

DWG/DXF Export Seçenekleri

Seçenekler

Çizimler

Aktarmak istenilen çizimler işaretlenir. Seçilen çizimler ayrı dosyalar olarak export edilir.

Kat planı modu

Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export export edilebilir.

Blok olarak kaydet

Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir.

Parçalanmış olarak kaydet

Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır.

Dış çizgi olarak kaydet

Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür.

Autocad standart fontu olarak kaydet

Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)

True type olarak kaydet

AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır

Yazı boyutlarını küçült

İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür.

En yakın renklere dönüştür

Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür.

Temel renklere dönüştür

Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür.

Siyah olarak (CTB renkleri)

Tüm çizgileri siyaha dönüştürür.

Bir çizim birimi

 Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.