Kesit/görünüş listesi komutu ile projede bulunan kesit ve görünüş hatlarını listelenir. Diyalogda listelenen hatların özellikleri ayarlanabilir, silinebilir veya kesit/görünüş oluşturma işlemi ile kesit/görünüş çizimleri oluşturulabilir.

Kesit/Görünüş Listesi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü çizimler sekmesi Araçlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü araçlar sekmesi Oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kesit/Görünüş Listesi

Özellikler ve Açıklamaları

Kesit/Görünüş listesi

Kesit ve görünüş hatları listelenir.

Oluştur

İmlecin üstünde bulunduğu kesit veya görünüşü hazırlar ve 2 boyutlu pencere olarak projeye ekler. Hazırlanan kesit/görünüş ekrana getirilir.

Seçilenleri oluştur

Seçilen satırlara ait kesit ve görünüşleri sırasıyla hazırlar ve 2 boyutlu pencereler olarak projeye ekler. Son hazırlanan kesit/görünüş ekrana getirilir.

Blok olarak oluştur

Seçili kesit veya görünüşü blok olarak çalışan katın içine alır. Bu sayede veri ile kesit/görünüş birlikte görüntülenebilir.

Blok açısını kilitle

Blok olarak oluşturma işlemi sırasında, kesit veya görünüşün yerleşimi, kesit ve görünüş hattına paralel bir açı ile yapılır. Seçenek işaretlenmezse açı serbesttir.

Özellikler

Seçili kesit veya görünüşün ayarlar diyaloğunu açar. Açılan diyalogda kesit ve görünüşün parametre ve özellikleri ayarlanır.

Sil

Seçili kesit veya görünüşü siler.