Gelişmiş Obje Çoğalt komutu objeleri belirli bir hat üzerinde uzaklık ve adet değeri belirleyerek çoğaltmak için geliştirilmiştir. Bu çoğaltma hattı çizgi, çember, yay ya da eğrilerden oluşabilir.

Gelişmiş Obje Çoğalt Komutunun Yeri

Gelişmiş Obje Çoğalt komutu programın sol kenarında bulunan toolbardan çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca Çizimler sekmesi Düzenle başlığı altında bulunmaktadır.

Gelişmiş Obje Çoğalt

Seçenekler

Uzaklık

Seçilirse objeler buraya girilen aralık (metre) baz alınarak çoğaltılırlar. Çoğaltılan  iki objenin baz noktaları arasındaki uzaklık, bu kutucuğa girilen mesafe kadar olur.

Adet

Seçilirse objeler buraya girilen adet baz alınarak çoğaltılırlar. Çoğaltma hattı üzerine bu sayıda obje eşit aralıklarla yerleştirilirler.

Objeleri döndür

İşaretlenirse, çoğaltılan objeler çoğaltma hattındaki eğim değişikliklerine bağlı olarak döndürülerek çoğaltılırlar.

Rota objelerini sil

İşaretlenirse objeler çoğaltıldıktan sonra referans çoğaltma hattı silinir. İşaretlenmezse çoğaltma hattı silinmez.

Gelişmiş Obje Çoğaltma İşlem Adımları ve Örneği

  • Öncelikle çoğaltma hattını çizgi, çember, yay, eğri (açık ya da kapalı Bezier, Nurbs) objeleri çizerek belirleyin. Çoğaltma hattı sadece bir çember, çizgi, yay olabileceği gibi bunların kombinasyonundan da meydana gelebilir.

  • Sol toolbarda bulunan Gelişmiş Obje Çoğalt ikonunu tıklayınız.

  • Çizim alanında çoğaltmak istediğiniz obje ya da objeleri farenin sol tuşu ile tıklayarak seçin, sonra farenin sağ tuşuna tıklayınız.

  • Farenin sol tuşu ile tıklayarak baz noktayı veriniz. (Baz nokta herhangi bir nokta olabileceği gibi, genellikle obje düğüm noktalarından biri olarak verilir. Objeler bu nokta baz alınarak çoğaltılır. Baz noktalar çoğaltma hattı üzerinde yer alır.)

  • Çizim alanında ikinci bir noktayı sol tuş ile tıklayarak taban yönü belirleyiniz.

  • Çoğaltma hattını oluşturan obje ya da objeleri (çizgi, çember, yay vs.) farenin sol tuşu ile tıklayarak seçiniz.

  • Seçim bittikten sonra farenin sağ tuşunu tıklayınız. Gelişmiş Obje Çoğalt diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Bu diyalogda gerekli ayarları yapınız ve Tamam butonunu tıklayınız. Objeler verilen parametrelere ve seçilen hatta göre çoğaltılacaktır.

İşlem adımı

Çoğaltma hatlarının belirlenmesi

Çoğaltmak istenen objenin seçilmesi

Çoğaltma hattı üzerinde baz noktanın belirlenmesi

Taban yönünün belirlenmesi

Çoğaltma hattının seçilmesi

Ayarların yapılması

Objenin çoğaltılması


Gelişmiş obje çoğalt örnek

Çoğaltma öncesi

Çoğaltma sonrası


Sonraki Konu

Kutupsal Çoğaltma