Skip to main content
Skip table of contents

Sürekli Döşeme Kenarı Çizme

Sürekli Döşeme Kenarı komutu ile birden fazla nokta kullanılarak yay veya dairesel formda döşeme kenarı tanımlanır.

Sürekli Döşeme Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Sürekli döşeme kenarı ikonunu tıklayın.

  • Sürekli döşeme kenarınızın başlangıç noktasını farenizin sol tuşuna tıklayarak oluşturun.

  • Fareyi sürükleyin. Yay formu verecek şekilde ara nokta tıklayın. Sisteminize göre birden fazla ara noktaya tıklayabilirsiniz.

  • Sürekli döşeme kenarınızın bitiş noktasını farenizin sol tuşuna tıklayarak oluşturun ve formunuzu tamamlayın.

  • Farenin sağ tuşuna tıklayarak komutu sonlandırın.

  • Sürekli döşeme kenarınız oluşacaktır.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık döşeme tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

Sürekli döşeme kenarı çizilecek alan

Döşeme kenarının başlangıç noktasının belirlenmesi

İkinci noktasının belirlenmesi

Üçüncü noktasının belirlenmesi

Dördüncü noktasının belirlenmesi

Beşinci noktasının belirlenmesi

Sürekli döşeme kenarının biteceği noktanın belirlenmesi

Sürekli döşeme kenarının oluşması


Sonraki Konu

Betonarme Merdiven

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.