Skip to main content
Skip table of contents

Uzay Kafes Oluşturma

Uzay Kafes komutu ile uzay kafes oluşturulur.

Uzay Kafes Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Makro başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Çelik menüsü altında bulunan Uzay Kafes ikonunu farenin sol tuşu ile tıklayınız.

  • Planda 1 ve 2. noktası veriniz. 1. ve 2. noktanın doğrultusu uzay kafesin kolonunu ifade edecektir. Uzay kafes ayarlarında, kolonla ilgili bilgiler bu doğrultu için uygulanacaktır.

  • Ardından fare imlecini sürükleyerek 3. noktayı verin.  3. noktanın doğrultusu uzay kafesin satırını ifade edecektir. Uzay kafes ayarlarında, satırla ilgili bilgiler bu doğrultu için uygulanacaktır.

  • İşlem tamamlandığında uzay kafes çizilecektir.

İşlem Adımı

Uzak kafesin doğrultusunu belirleyen ilk iki noktanın oluşturulması


Üçüncü nokta ile uzay kafesin satır uzunluğunun belirlenmesiSonraki Konu

Uzay Kafes Nokta Sil

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.