Skip to main content
Skip table of contents

Kaynak Elektrotları

Kaynak Elektrotları komutuyla mevcut kaynak elektrotları listelenir, yeni kaynak elektrotlar eklenir.

Diyaloğunun Yeri

Ribbon Menüde Analiz ve Tasarım menüsünde bulunan Tasarım parameterleri bölümünde Çelik ikonu listesinde bulunmaktadır.

image-20240517-091722.png

Kaynak Elektrotları Diyaloğu

image-20240517-091840.png

Açıklamalar

Yeni

Listede satır ekleyerek, yeni bir kaynak elektrotu tanımlar.

Sil

Tanımlı kaynak elektrotuna ait satırı siler.

Ad

Kaynak elektrotun adıdır. Hücreyi tıklayarak programın verdiği adı değiştirebilirsiniz.

Kaynak çekme dayanımı

Kaynak elektrotun çekme dayanımdıır. Hücreyi tıklayarak programın verdiği değeri değiştirebilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.