Skip to main content
Skip table of contents

Lifli Polimer Güçlendirme Kütüphanesi

Güçlendirme yapılan binaların performans analizinde lifli polimer ile güçlendirme (FRP) yapılabilir. FRP tanımı yapmak veya tanımlı FRP'lerden birini seçmek için Lifli polimer güçlendirme kütüphanesi 'ne girilir.

Lifli Polimer Güçlendirme Kütüphanesinin Yeri

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Lifli Polimer Güçlendirme Kütüphanesi ikonunu tıklayın.

  • Lifli polimer ile güçlendirme diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogda yeni butonuna tıklayın.

  • Lifli polimere isim verip sırasıyla kalınlık - tf, young modülü-Ef, kopma birim uzaması - Efu parametrelerini girin.

  • Tamam butonuna basarak diyaloğu kapatın.


Sonraki Konu

Kesitler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.