Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Pafta Bloğu-Çember

Yeni Pafta Bloğu-Çember komutu ile çalışılan çizim penceresinde, çizilen bir çemberin içinde kalan objeler kesilerek hafızaya ya da arşive kaydedilir.

Yeni Pafta Bloğu - Çember Komutunun Yeri

Ribbon menü çizimler sekmesi Pafta Dizaynı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yeni Pafta Bloğu-Çember ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanını tıklayın. Tıkladığınız nokta çemberin merkezidir.

  • Fareyi hareket ettirin. Çemberin çapını belirleyin ve tekrar tıklayın.

  • Çizim alanında herhangi bir noktayı tıklayın. Tıkladığınız nokta bloğun yerleştirme noktası olacaktır.

  • Pafta Blok Ayarları diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda, bir blok adı verin ve ölçek belirleyin.

  • Bloğun çevresini bir çizgi ile belirtmek istiyorsanız, Kontur çiz satırını işaretleyin.

  • Arşive kaydet satırını işaretli bırakırsanız, blok arşive kaydedilecektir.

  • Tamam butonunu tıklayın.

İşlem adımı

Çemberin merkezinin belirlenmesi

Çemberin yarıçapının belirlenmesi

Yerleştirme noktasının belirlenmesi

Pafta bloğunun oluşması


Sonraki Konu

Pafta Bloğu Ekleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.