Skip to main content
Skip table of contents

Saçak Pervazı

Saçak pervazları çatının uç kısımlarına yerleştirilen ahşap elemanlardır. Saçak Pervazı komutuyla saçak pervazı çatı detayı oluşturulur.

Saçak Pervazı Komutunun Yeri

Mimari Programda

Saçak pervazı komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Saçak pervazı komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Saçak Pervazı Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Saçak pervazı kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Saçak pervazı kesitinin yüksekliği girilir.

Mesafe

Saçak pervazının çatı saçağından mesafesi girilir.

Kot

Saçak pervazı kotu girilir.

Tüm saçaklara uygula

Tüm saçaklara uygula seçeneği işaretlenirse girilen parametrelere göre latalar tüm çatı yüzeylerinde oluşturulacaktır.

İşlem Adımları

Saçak pervazı çizmek için:

  • Ribbon menüde Çatı Saçak Pervazı ikonunu tıklayın.

  • Saçak pervazı oluşturmak istediğiniz çatı saçağı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Saçak pervazı diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • İlgili çatı yüzeyinde saçak pervazı oluşacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile tüm çatı yüzeyleri için pervazları oluşturun.

İşlem adımı

Saçak pervazı komutundayken çatı saçağının seçilmesi

Saçak pervazı önizlemelerinin oluşması

Saçak pervazı ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - saçak pervaz genişliğinin 5 girilmesi

Girilen genişliğe göre önizlemenin değişmesi

Saçak pervazlarının oluşması


Sonraki Konu

Lata

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.