Akslar birbirine yakın olduğunda aks daireleri üst üste denk gelebilir ve planda karışıklık oluşturabilir. Karışıklığı gidermek için aks dairesi ve yazısı, Aks Etiketini Taşı komutuyla başka bir konuma taşınarak, çizimler düzenlenir.

Aks Etiketini Taşı Komutun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Aks komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Aks yardımcı toolbarında da bulunmaktadır.

İşlem Adımları

Aks Etiketini Taşı komutu aks objesinin aks dairesini taşımak için kullanılır.

  • Ribbon menüde Aks Etiketini Taşı ikonunu  tıklayınız.

  • Aks Etiketini Taşı ikonunu tıklayınız.

  • İlgili aksa yakınlaşınız ve aks dairesini tıklayınız.

  • Farenin imlecini sürükleyerek aks dairesini dileğiniz pozisyona getiriniz ve farenin sol tuşunu tekrar tıklayınız.

İşlem adımı

 Toolbardan Aks ikonunu tıkladıktan sonra yardımcı toolbardan Aks Etiketini Taşı ikonunu ve aks seçimi

Aks dairesi tıklama ve yeni komumu belirme

Aks dairesi taşınma işlemi bitince


Sonraki Konu

Katman Yönetimi