Skip to main content
Skip table of contents

Döşeme Analizi

Analiz+Tasarım (F9) komutu ile döşeme analizi yapı ile birlikte yapılır. Eğer yarı rijit diyagram seçeneği ile çözüm yapılacaksa döşemeler kabuk elemanlar ile modellenerek yapı ile birlikte çözülür. Eğer tam rijit diyagram seçeneği ile çözüm yapılacaksa döşeme analizi yapıdan bağımdan yapılabilir. İlgili katta Döşeme Analizi komutu döşeme analizi yapılır.

Döşeme Analizi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Döşeme Analizi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Döşeme analizi yapmak istediğiniz kata geçiniz.

  • Analiz Tasarım ikonu altında bulunan Döşeme analizi ikonunu tıklayınız.

  • Kabuk analizi seçeneği ekrana gelecektir.

  • Alternatif mesh algoritması kullan seçeneğini işaretleyiniz veya işareti kaldırınız.

  • Tamam butonunu tıklayarak işleme devam ediniz.

  • Çalışılan katta döşemeler sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecek ve betonarme hesabı otomatik olarak yapılacaktır.

Diğer katlar geçerek, her bir katın döşeme analizi ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Eğer yarı rijit diyagram seçeneği ile çözüm yapılacaksa döşemeler yapı ile birlikte çözüleceğinden Analiz + Tasarım komutu ile analize otomatik dahil edilirler. Döşeme analizi sadece tam rijit diyafram çözümünde etkindir. Yarı rijit diyagram seçeneği aktif ise döşeme analizi komutu tıklandığında ideCAD uyarı mesajı gösterecektir.


Sonraki Konu

Merdiven Analizi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.