Skip to main content
Skip table of contents

Geometri Kontrolü

Geometri kontrolü, herhangi bir katta geometrik, yerleşim ve boyut olarak problemli objelerin varlığını kontrol etmek için kullanılır. Kontrol sonunda ekranda sonuçlar listelenir ve söz konusu objeler kullanıcı tercihlerine göre otomatik seçilir.

Geometri Kontrolü Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Araçlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Geometri Kontrolü ikonunu tıklayın.

  • Ekrana gelen diyalogda, geometri kontrolü yapılacak durumları işaretleyin, kontrolün tüm katlar için yapılıp yapılmayacağını belirtin ve minimum obje uzunluğunu girin (Sıfır değeri uzunluk kontrolü yapılmayacak demektir).

  • Tamam butonunu tıklayın.  Program, problemli durumların bulunup bulunmadığını bir diyalogla bildirecek, varsa problemli objeleri listeleyecektir.

Kontrol Listesi Diyaloğu

Seçenekler ve Açıklamaları

Minimum obje uzunluğu

Kısa duvarlar, kısa kirişler ve kısa sürekli temellerin boyları min. obje uzunluğu ile karşılaştırılacak ve bu uzunluktan kısa objeler işaretlenecektir.

Tüm katlara uygula

İşaretlenirse kontroller bütün katlar için yapılacaktır.

Kısa objeler

İşaretlendiğinde Minimum Obje Uzunluğu satırında girilen değerden daha küçük açıklıklı objeler varsa program bu objeleri listeler.

Üst üste olan objeler

Üst üste girilen objeleri listeler.

Kolon/kiriş-perde kesişimleri

Birbirini kesen ve statik olarak ilişkili olmayan kiriş, perde ve kolonlar varsa listelenir. Bu durum kirişin veya perdenin kolonla temas etmemesinden kaynaklanır.

Düşey süreklilik

Kolon, perde gibi düşey elemanların ara katlarda kesilmesi ve hatalı temel oluşturması durumunu kontrol eder. Kolonların ve perdelerin kotları ya da eleman kaçıklıkları hatalı verildiğinde ortaya çıkar.

Aynı isimli objeler

İsimleri aynı olan objeleri tespit eder. Aynı isimli objenin gerekliliğini kontrol edin.

Yetersiz ve hatalı hesap aksı çizilmiş döşemeler

Statik döşemelerde, hesap aksı çizilmediği ya da sadece bir yönde çizildiği durumlarda rapor edilir.

Döşeme kotları

Döşemelerin kirişlerle ilişkisini kontrol eder. Örneğin bir döşemenin kotu, hiçbir kirişe bağlanmayacak şekilde verilirse bu hata ile karşılaşılır.

Mesnetsiz kirişler

İki ucu boşta kalan kirişlerin kontrolü yapılır. Kiriş en az bir noktasından başka bir elemana bağlanmalıdır.

Eğimli döşemeleri denetle

Çatı döşemeleri gibi eğimli sistemlerde döşemelerin kurallara uygun girilip girilmediğini kontrol eder.

Kaset ve nervür döşemeler

Kaset ve nervür döşemelerin çözümü için gerekli olan hesap dişinin varlığını ve kendi içerisindeki süreklilik durumlarını kontrol eder.

Statik özellikleri kullanıcı tanımlı elemanlar

Kesit parametrelerine müdahale edilmiş objeleri listeler.

Statik materyalleri hatalı objeler

Statik materyal tanımı yapılmamış objeleri listeler.

Hatalı açıyla yerleştirilmiş olası objeler

Küçük açısı objeleri listeler. Bu objelerin açılarının projeye uygun olup olmadığını kontrol edin.

Objelerin boyutlarını yönetmeliklere göre denetle

Seçenek işaretlendiğinde objelerin TDY 2007 ve TS500’e göre uygunluğu kontrol edilir. Örneğin döşeme yükseklik kontrolü TS500’de verilen formüle göre yapılır.

Hatalı kapı/pencereler

Kapı/pencerelerin duvarın içinde kalıp kalmadığının kontrolü yapılır.


Sonraki Konu

Dönüştür

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.