Skip to main content
Skip table of contents

Yükleme Kombinasyonları

Yükleme Kombinasyonları veya Yük Birleşimleri, analiz yapıldığında deprem yükleri, sabit yük (G ve G'), hareketli yük (Q ve Q'), toprak yükleri ve rüzgar yüklemeleri kullanılarak otomatik oluşturulur. TBDY 2018 - TS500 ve çelik tasarım yönetmeliğine göre oluşturulan yükleme kombinasyonları ile betonarme tasarım ve çelik tasarımda en olumsuz koşul belirlenir.

Yükleme kombinasyonları yapı ağacında Analiz klasörü altında gösterilir.

Farklı yükleme kombinasyonlarını tanımlamak Kombinasyon komutuyla mümkündür.

Betonarme Tasarım Kombinasyonları

TBDY 2018 ve TS500 ’e göre oluşturulan bu kombinasyonlar, eleman betonarmelerinde en olumsuz dizaynı tespit etmek için kullanılırlar.

Çelik Tasarım Kombinasyonları

TBDY 2018 ile birlikte seçilen çelik tasarım yönetmeliği (AISC 360-16 ASD veya LRFD, ÇYTHYEDY GKT veya YDKT, TS EN 1991-1-1) ’ne göre oluşturulan bu kombinasyonlar, çelik elemanların tasarımında kullanılmaktadır.

Örnek olarak ÇYTHYEDY-2016 YDKT 'ye göre otomatik tanımlanmış çelik tasarım kombinasyonları aşağıdaki görselde bulunmaktadır.

Kombinasyon Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tanımla başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kombinasyon ikonunu tıklayın.

  • Kombinasyon Ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogda Kombinasyon Adı satırına bir tanım yazın.

  • Yeni Satır Ekle butonunu tıklayın.

  • Açılan satırda yükleme durumundan bir yükleme seçin.

  • Faktörde o yüklemenin çarpanını verin.

  • Tekrar Yeni Satır Ekle butonunu tıklayın.

  • Yükleme durumundan kombinasyonu tamamlamak istediğiniz yüklemeyi seçin ve faktörünü girin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogu kapatın.

Kombinasyon Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Yükleme adı

Yükleme durumunun adı girilir.

Faktör ve yükleme durumu

Kombinasyon için hangi yükleme durumlarının kullanılacağını belirtin. Listeden yükleme durumlarını seçin. Faktörünü girin.

Yeni satır ekle/Satır ekle

Tabloda yeni satır açar.

Yukarı taşı/Aşağı taşı

Seçili yükleme durumunun sıralamasını değiştirir.

Kombinasyon türü

Kombinasyon türü için lineer toplam ya da zarf seçeneklerinden biri işaretlenir.

Betonarme dizaynında kullan

İlgili yükleme durumunu kullanarak hesaplanan uç kuvvetlerin betonarme dizaynında dikkate alınıp alınmayacağı bilgisidir. İşaretlenirse dikkate alınır.

Çelik tasarımında kullan

İlgili yükleme durumunu kullanarak hesaplanan uç kuvvetlerin çelik tasarımda dikkate alınıp alınmayacağı bilgisidir. İşaretlenirse dikkate alınır.

Zemin gerilmesi kontrolünde kullan

İlgili yükleme durumunu kullanarak hesaplanan uç kuvvetlerin zemin gerilmesi kontrolünde dikkate alınıp alınmayacağı bilgisidir. İşaretlenirse dikkate alınır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.