Skip to main content
Skip table of contents

Yapısal Tasarım

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılır. Betonarme tasarımı, TBDY 2018 ve TS 500 koşulları uygulanarak yapılır. Betonarme tasarım parametreleri ile betonarme elemanların (kolon, kiriş, döşeme, perde, temel, istinat duvarı vb.) tasarımında kullanılacak donatı ve beton parametreleri (paspayı, minimum pursantaj, minimum etriye aralığı, perde enine donatı tipi vb.) belirlenir. Betonarme ve çelik elemanların tasarım sonuçları, diyaloglarından incelenir ve gerekli müdahale yapılır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.