Skip to main content
Skip table of contents

Kubbe Betonarme Tasarım

Kubbe betonarme tasarım sonuçları ve kubbeye ilişkin yetersizlik durumları Kubbe Betonarme diyaloğunda gösterilir. Kubbe Betonarme diyaloğunda donatı sonuçları verilir.

Kubbe Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kubbe komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kubbe Beton

image-20240524-121159.png

Özellikler

DS

image-20240524-121229.png

Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir.

İsim

image-20240524-121237.png

Kubbenin plandaki adıdır. (D01, D02, D012 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  D09(M) gibi..

Kat

image-20240524-121251.png

Kubbenin bulunduğu katın adıdır.

Ger. As/ Yön 1 - üst

image-20240524-121332.png

Kubbede üst 1 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 1 (üst)

image-20240524-121717.png

Kubbede yön 1 (üst)'e yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Ger. As/ Yön 1 - alt

image-20240524-121347.png

Kubbede alt 1 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 1 (alt)

image-20240524-121728.png

Kubbede yön 1 (alt)'a yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Ger. As/ Yön 2 - üst

image-20240524-121408.png

Kubbede üst 2 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 2 (üst)

image-20240524-121739.png

Kubbede yön 2 (üst)'e yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.

Ger. As/ Yön 2 - alt

image-20240524-121427.png

Kubbede alt 2 yönü için hesaplanan gerekli donatı alanıdır.

Yön 2 (alt)

image-20240524-121753.png

Kubbede yön 2 (alt)'a yerleştirilen donatılarının çap ve adet olarak değeridir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.