Skip to main content
Skip table of contents

3 Noktadan Yay Aks Çizimi

3 noktadan yay aks komutuyla, aksın başlangıç ve bitiş noktaları belirlendikten sonra üçüncü noktası belirlenerek yay aksı oluşturulur. Oluşturma işlemi esnasında ekrandan yay aksın öngörüntüsü takip edilir.

3 Noktadan Yay Aks Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Aks başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Aks başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Aks Toolbarı

İkonlar

Aks

Tıklandığında fare imlecinin şekli değişir ve aks çizimine hazır hale gelir.

Yay aks

Tıklandığında fare imleci yay aks çizimine hazır hale gelir.

3 noktadan yay aks

Tıklandığında fare imleci 3 Noktadan Yay Aks çizimine hazır hale gelir.

Ofset kutucuğu

Yazılı değer (cm) kadar mesafede yeni bir aks çizilir.

Aks ofset

Bir akstan belli bir mesafede yeni aks ve akslar üretmek için kullanılır. Bu ikon tıklandığında, en son çizilen ya da seçili akstan, aks ofset kutucuğunda yazılı değer (cm) kadar mesafeye yeni bir aks çizilir.

Aks çizim tipini değiştir

Yatay, düşey ve serbest aks çizim modları arasında geçiş yapmak için kullanılır. Klavyeden Boşluk tuşu bu ikon yerine kullanılabilir.

Aks etiketi taşı

Aks adı ile dairesini bir yerden başka bir yere taşır. Geometrik anlamda birbirine yakın olup da iç içe geçen aks dairelerini düzenlemek için kullanılabilir.

Ayarlar

Tıklanırsa Aks Ayarları diyalogu açılır. Açılan diyalogda çizilecek aksların çeşitli özellikleri ayarlanabilir.

İşlem Adımları

  • 3 Noktadan Yay Aks komutunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile herhangi bir nokta tıklayın. Bu nokta çizilecek yay aksın ilk ucu olacaktır.

  • Fareyi sürükleyin ve sol tuş ile tıklayarak ikinci bir nokta belirleyin. Bu nokta yay aksın ikinci ucu olacaktır.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde yay aksı fareye bağlı olarak şekil değiştirecektir.

  • Yay aksınız istediğiniz duruma geldiğinde sol tuşu tıklayın.

  • Yay aksınız çizilecektir.

İşlem adımı

Yay aksın ilk noktasının (başlangıç) belirlenmesi

Yay aksın ikinci noktasının (bitiş) belirlenmesi

Yay aksın üçüncü noktasının (yay açısının) belirlenmesi

3 noktadan yay aksın oluşması


Sonraki Konu

Aks Ofset

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.