Skip to main content
Skip table of contents

Kasnak Kirişi

Kasnak kirişleri çatı boşluğu kenarlarına çizilen elemanlardır. Kasnak Kirişi komutuyla kasnak kirişi çatı detayı oluşturulur.

Kasnak Kirişi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Kasnak kirişi komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Kasnak kirişi komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kasnak Kirişi Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Kasnak kirişi kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Kasnak kirişi kesitinin yüksekliği girilir.

İşlem Adımları

Kasnak kirişi çizmek için:

  • Ribbon menüde Kasnak Kirişi ikonunu tıklayın.

  • Çatı boşluğu kenarlarından birini farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Kasnak kirişinin seçtiğiniz kenarın uzunluğunda olmasını istiyorsanız, çatı boşluğunun iç kısmını tıklayın. Açılan Kasnak Kirişi diyaloğundan kasnak kiriş kesitinin genişlik ve yüksekliğini girin ve Tamam butonuna tıklayın. İlgili çatı boşluğu kenarına kasnak kiriş çizilecektir.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile diğer kasnak kirişlerini de oluşturun.

İşlem adımı

Çatı boşluğu kenarlarından birinin seçilmesi

Kasnak kirişinin seçilen kenar uzunluğunda olması için çatı boşluğunun iç kısmına tıklanması

Kasnak kirişleri ayarlarının yapılması

Kasnak kirişinin oluşması

Çatı boşluğundaki bütün kasnak kirişlerinin oluşturulması


Sonraki Konu

Çatıyla Kes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.