Skip to main content
Skip table of contents

Yapı Ağacı

Yapıya ait tüm statik öğeler ağaç yapısı mantığı ile listelenir. Statik materyaller, eleman kesitleri, düğüm noktaları gibi tüm statik bileşenlere bu ağaç kullanılarak ulaşılabilir. Ayrıca analiz ayarları, yükleme durumları ve kombinasyonlar, eleman çizimleri vb. elementler yapı ağacında listelenir.

Eğer açık değilse herhangi bir toolbar üzerinde farenin sağ tuşunu tıklayıp açıklan menüden Yapı Ağacı satırını işaretleyerek yapı ağacını açabilirsiniz.

Ayrıca Yapı Ağacını Göster komutunu kullanarak da yapı ağacınızı açabilirsiniz.

Yapı Ağacını Göster Komutunun Yeri

Yapı ağacını göster komutuna Görüntü sekmesi Pencere başlığından ulaşabilirsiniz.

Programda yapı ağacı açıkken:

Programda yapı ağacı kapalıyken:


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.