Skip to main content
Skip table of contents

Materyaller

Materyaller duvar, kolon döşeme vb. 3-boyutlu objelere atanarak, bu objelerin render ve katı model görüntülerindeki doku, şeffaflık gibi özelliklerini belirlerler. Materyaller kullanıcı tarafından tanımlanır ve çeşitli objelere atanır.


Sonraki Konu

Materyal Listesi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.