Skip to main content
Skip table of contents

Kontur Hesapla

Projeye göre kontur çizgileri, Kontur Hesapla komutuyla otomatik olarak yeniden oluşturulabilir. ideCAD projedeki tüm kontur çizgilerini, üç boyutlu çizimlerin sınırlarını dikkate alarak poligonal alan şeklinde oluşturacaktır.

Kontur Hesapla Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Aks başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kontur Hesapla ikonunu tıklayın.

  • Program otomatik olarak kontur çizgilerini üç boyutlu çizimlerin sınırlarını dikkate alarak düzenleyecektir.

Mevcut kontur çizgileri

Kontur hesapla komutundan sonra kontur çizgileri


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.