Skip to main content
Skip table of contents

Yatay Çalışma Düzlemi

Yatay çalışma düzlemleri İstenilen kotta istenilen sayıda oluşturulur. Ortografik (2 boyutlu) ya da perspektif izdüşüm seçeneklerinden biri seçilir.

  • Ribbon menüde Görüntü sekmesi Çalışma Düzlemi başlığından Yatay Çalışma Düzlemi ikonunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda yeni çalışma düzleminizin kotunu belirleyin ve tamam butonunu tıklayın.

  • Çalışma Düzlemi diyaloğu karşınıza gelecek.

  • Özellikler kısmından düzlemin ismini değiştirebilirsiniz.

  • İzdüşüm cinsi kısmından da ortografik ya da perspektif seçeneklerinden uygun olanını tercih edebilirsiniz. İzdüşüm ortografik seçildiğinde verilen kot düzleminde yapının görüntüsü elde edilecektir.

image-20240514-064328.png
  • Tamam butonuna bastığınızda tanımlanan yatay çalışma düzlemi oluşacaktır.

Örnek ekran görüntüsünde, solda yapının tamamı görünmektedir. Sağda ise +450 kotunda tanımlanan çalışma düzleminin ortografik izdüşümü görünmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.