Skip to main content
Skip table of contents

Deprem İzolatörü Tanımlama

Deprem İzolatörü Tanımla komutuyla kolon, perde gibi düşey taşıyıcı elemanlara deprem izolatörleri tanımlanır.

Deprem İzolatörü Tanımla Komutunun Yeri

Kolon ya da perde toolbarlarından deprem izolatörü komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Deprem izolatörü tanımla ikonunu tıklayın.

  • İzolatör tanımlanacak kolon veya perdeye tıklayın.

  • Deprem izolatörleri diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Listeden kullanmak istediğiniz izolatör tipinden birini seçin ve diğer bilgileri olması gerektiği gibi tanımlayın.

  • Tamam butonunu tıklayın.

Deprem İzolatörleri Diyaloğu

Özellikler

İzolatör tanımı

Elemanda izolatör tanımı aktif hale getirmek için bu seçeneği işaretleyin. Listeden izolatör seçin. Seçenek kaldırılırsa tanım elemana uygulanmayacaktır.

İzolatör sayısı

Elemanda kullanılacak izolatör sayısını verin. Kolon gibi çubuk elemanlarda 1 yeterli olabilecektir ancak Perde gibi uzun elemanlarda için sayı birden fazla olabilir. İzolatör sayısı eleman uzunluğuna göre elemana otomatik ortalanarak yerleştirilir.  

Pozisyon

İzolatörin eleman içindeki konumu verilir. Alt seçeneği ile izolatör eleman alt ucunda, tanımlı ile izolatör elemanın ortasına doğru belirli bir konuma yerleştirilir. Tanımlı ile kot değeri verilir.

Kot

İzolatörü, kolonun alt ucundan üste doğru girilen değer kadar öteler.

Deprem İzolatörleri Ayarının Yeri

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Deprem İzolatörleri Ayarları

Özellikler

İzolatör listesi

Deprem izolatör tipleri hesap değerleriyle birlikte listelenir. Programda imalat olarak hazır tipler varsayılan olarak tanımlıdır. Farklı izolatör tipleri için yeni tanımlar yapılabilir veya mevcut tipler değiştirilebilir.

Yeni

Yeni bir deprem izolatör tipi tanımlar.

Sil

Mevcut seçili deprem izolatörünü siler.

Varsayılan

Programda hazır halde bulunan deprem izolatör tiplerini yeniden yükler.


Sonraki Konu

Çizim Sırası

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.