ideCAD’de objeleri, aynı katta veya çizim paftasında, bir kattan diğer bir kata veya bir çizim paftasından başka bir çizim paftasına kopyalama işlemi için önce Kopyala(CTRL+C) ve ardından Yapıştır (CTRL+V) komutları kullanılır.

Kopyala işlemi ile kopyalanacak objeler belleğe alınır. Yapıştır işlemi ile bellekteki objeler, istenen noktaya yapıştırılır.

Kopyala (Ctrl+C) Komutunun Yeri

Kopyala komutu programın sol kenarında bulunan toolbardan çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca Çizimler sekmesi Düzenle başlığı altında bulunmaktadır.

Ayrıca Ctrl tuşu basılı iken C tuşuna basıldığında komut çalışır.

Yapıştır (Ctrl+V) Komutunun Yeri

Kopyala komutundan sonra Yapıştır komutu aktif hale gelir.

Yapıştır komutu programın sol kenarında bulunan toolbardan çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca Çizimler sekmesi Düzenle başlığı altında bulunmaktadır.

Ayrıca Ctrl tuşu basılı iken V tuşuna basıldığında komut çalışır.

Kopyala Komutu İşlem Adımları

Kopyalama yapmak için:

 • Ctrl+C tuşuna basınız.

 • Kopyalanacak objeleri seçiniz.

 • Seçilen objelerin kopyalanması için farenin sağ tuşuna basınız.

 • Referans noktasını farenin sol tuşu ile belirleyiniz.

 • Objeler belleğe alınacaktır.

Yapıştır Komutu İşlem Adımları

 • Kopyalanması istenen sayfa ya da kata geçiş yapınız.

 • Ctrl+V tuşuna basınız.

 • Farenin sol tuşu ile tıklayarak objeleri çağırınız.

 • Objelerin öngörüntüsü belirecektir, farenin hareketiyle beraber hareket edecektir.

 • Objeleri yapıştırmak istediğiniz noktayı tıklayınız.

 • Objeniz oluşacaktır.

İşlem adımı

Ctrl+C sonrasında objelerin seçilmesi ve referans noktasının verilmesi


Ctrl+V sonrasında objelerin referans noktasına yapıştırılması

Yapıştırma işlemi, aynı katta veya herhangi bir kata geçiş yapılarak kullanılabilir.


3 boyutlu objeler sadece 3 boyutlu kat pencerelerine yapıştırılabilirler. Kopyalanan 2 boyutlu objeler hem 2 boyutlu, hem de 3 boyutlu pencerelere yapıştırılabilirler.