Skip to main content
Skip table of contents

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Tanımlama

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim komutu ile kolon-kiriş birleşimi tanımlanır.


Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Birleşim başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Hızlı Çizim Modu Açık

  • Çelik menüsünden Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüde fare imlecini ilgili elemanın üzerine, mesnete yakın bir bölgeye yaklaştırın

  • Bu işlemden sonra birleşimin sanal görüntüsü belirecektir.

  • Birleşim uygun ise farenin sol tuşunu tıklayarak birleşimi oluşturun.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Hızlı Çizim Modu Kapalı

  • Çelik menüsünden Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden önce kolonu sonra kirişi tıklayın.

  • Başlık levhalı kaynaklı birleşim ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • İstenilen ayarlar yapılıp Tamam butonu tıklandığında birleşim oluşacaktır.

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Ayarları Diyaloğunun Yeri

Hızlı çizim modu kapalı ise birleşim ayarları otomatik açılacaktır.

Hızlı çizim modu açık ise oluşan birleşim seçilip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Ayarları Diyaloğu

Tip ve Levhalar Sekmesi

image-20240517-112349.png

Özellikler

Tip ve geometri

 

Başlık levhası

Başlık levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Başlık şimi

Şim, bulonlu birleşimlerde bağlanacak elemanlar arasına yerleştirilen bir levhadır. Şim yapılacaksa seçenek işaretlenir ve t2, kalınlık değeri verilir.

Bağlantı levhası

Bağlantı levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Berkitme Levhaları Sekmesi

image-20240517-112406.png

Özellikler

Süreklilik levhası

Süreklilik levhalarının kullanım amacı kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kolon başlıklarının desteklenmesi ve kiriş başlığı devamlılığının sağlanmasıdır. Süreklilik levhaları kolon başlığının eğilmesi ve kolon gövde akması/buruşmasının önlenmesi için takviye amaçlı kullanılır.  Süreklilik levhası yapılacaksa seçenek işaretlenir. Süreklilik levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Gövde takviye levhası

Kolon gövde kalınlığı yetersizse panel bölgesi kesme etkisini karşılamak için takviye levhalar kullanılmaktadır. Gövde takviye levhası yapılacaksa seçenek işaretlenir. Gövde takviye levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Levha Bulonları Sekmesi

image-20240517-112425.png

Özellikler

Grup 1

Bulon uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

image-20240517-112520.png

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

image-20240517-112538.png

Şematik çizim

image-20240517-112552.png

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240517-112601.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kesimler Sekmesi

image-20240517-112623.png

Özellikler

Kesimler (c1)

Levhaların sahada kolay montajı için şev kullanılmasına, şev tipine ve geometrik özellikleri değer girilerek belirlenir.

Şematik çizim

Birleşim, kertme ve kesim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

Tasarım girdilerinde levha malzemesi tanımlanır.

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni levha malzemesi" tanımlayın. Levha malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.