Skip to main content
Skip table of contents

Arayüz ve Genel Görünüm

ideCAD çalıştırıldığında açılan ekrana ideCAD’in arayüzü denmektedir. Arayüzde ideCAD kullanımına yönelik menüler, komut ikonları, araç çubukları gibi bölümler yer almaktadır. Mesaj bilgi satırı, yapı ağacı, sağ tuş menü, düşey toolbar gibi bölümlerle kullanıcının ideCAD’i verimli kullanabilmesi amaçlanmıştır. Klasik ve ribbon menü düzenine sahip iki farklı arayüz tasarlanmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.