Skip to main content
Skip table of contents

Göğüsleme

Göğüslemeler, dikmelerle aşık ya da mahyalar arasına çizilen çapraz çatı elemanlarıdır. Göğüsleme çizebilmek için öncelikle aşık/mahya ve dikme çizilmiş olması gerekir. Göğüsleme komutuyla göğüsleme çatı detayı oluşturulur.

Göğüsleme Komutunun Yeri

Mimari Programda

Göğüsleme komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Göğüsleme komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Göğüsleme Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Dikme kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Dikme kesitinin yüksekliği girilir.

3B’de yükseklik

Göğüslemenin uzunluğu girilir.

Açı

Dikme ile göğüsleme arasındaki açı girilir.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Göğüsleme ikonunu tıklayın.

  • Göğüslemenin bağlanacağı aşık/mahya üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Göğüslemenin diğer ucunun bağlanacağı dikme üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Göğüsleme diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • Göğüsleme çizimi tamamlanacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile diğer göğüslemeleri de oluşturun.

İşlem adımı

Göğüslemenin bağlanacağı dikmenin seçilmesi

Göğüslemenin diğer ucunun bağlanacağı aşık ya da merteğin seçilmesi

Göğüsleme ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - 3B’de yüksekliğinin 25 cm girilmesi

 

Göğüslemenin oluşması


Sonraki Konu

Çift Gergi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.