Skip to main content
Skip table of contents

Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi Tanımlama

Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi komutu ile kolon-kiriş birleşimlerinde, bindirme levhalı ek tanımlanır.


Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Birleşim başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Hızlı Çizim Modu Açık

  • Çelik menüsünden Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüde fare imlecini ilgili elemanın üzerine, mesnete yakın bir bölgeye yaklaştırın

  • Bu işlemden sonra birleşimin sanal görüntüsü belirecektir.

  • Birleşim uygun ise farenin sol tuşunu tıklayarak birleşimi oluşturun.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Hızlı Çizim Modu Kapalı

  • Çelik menüsünden Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden önce kolonu sonra kirişi tıklayın.

  • Bindirme levhalı kolon/kiriş ek birleşimi ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • İstenilen ayarlar yapılıp Tamam butonu tıklandığında birleşim oluşacaktır.

Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Hızlı çizim modu kapalı ise birleşim ayarları otomatik açılacaktır.

Hızlı çizim modu açık ise oluşan birleşim seçilip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Bindirme Levhalı Kolon/Kiriş Ek Birleşimi Ayarları Diyaloğu

Tip Sekmesi

Özellikler

Tip

Bağlantı için kaynaklı, bulonlu, karma ya da karma (ters çevrilmiş) bağlantı tiplerinden biri seçilir.

Şematik çizim

Birleşim şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Levhalar Sekmesi

Özellikler

Boyutlar

Levha boyutları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Başlık şimi

Şim, bulonlu birleşimlerde bağlanacak elemanlar arasına yerleştirilen bir levhadır. Şim yapılacaksa seçenek işaretlenir ve t3, kalınlık değeri verilir.

Gövde şimi

Şim, bulonlu birleşimlerde bağlanacak elemanlar arasına yerleştirilen bir levhadır. Şim yapılacaksa seçenek işaretlenir ve t4, kalınlık değeri verilir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Başlık Bulonları Sekmesi

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri ve sayısı girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulon uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Gövde Bulonları Sekmesi

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri ve sayısı girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulon uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

Tasarım girdilerinde levha malzemesi tanımlanır.

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni levha malzemesi" tanımlayın. Levha malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.