Skip to main content
Skip table of contents

Tonoz Mesnetlerini Tanımlama

Kubbe - Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutu ile mesnetler tanımlanır. Tonoz hesabı yapılmadan önce tonoz kenarlarının mesnetlenme özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutuyla tonoz  kenarları dönme ve/veya ötelemeye tutulu hale getirilir veya yarı rijit diyafram kabulü çözümüyle yapıyla birlikte çözülür.

Tonoz Mesnetlerini Tanımla Komutunun Yeri

Tonoz komutuna girdikten sonra açılan tonoz toolbarından Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Tonoz mesnetlerini tanımla ikonunu tıklayın.

  • Mesnet Koşullarını Belirle diyaloğu açılacaktır.

  • Mesnet koşullarını değiştirmek istediğiniz tonoz kenarına tıklayın.

  • Mesnet koşullarını belirle diyaloğunda istediğiniz seçeneği işaretleyin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın.

Mesnet Koşullarını Belirle Diyaloğu

image-20240517-064614.png

Özellikler

Yapıdan bağımsız çözüm için mesnetlenme koşulları

Tam rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa tonoz yapıdan ayrı çözülür. Bu durumda tonoz kenarlarının mesnetlenme koşulları, dönme ve öteleme olmak üzere iki seçenek ile belirlenir. Tonoz yükleri yapıya ayrıca etkitilmelidir.

Ötelemeye önlenmiş

İşaretlenirse, seçilen kenar ötelenmeye karşı tutulu hale gelir.

Dönmeye önlenmiş

İşaretlenirse, seçilen kenar dönmeye karşı tutulu hale gelir.

Yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşulları

Yarı rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa, yapı - tonoz birlikte çözülür. Bu durumda tonoz kenarlarının bağlı olduğu objeler diyalogda verilen seçeneklerle belirlenir.

Ankastre mesnet

image-20240517-062652.png

Kubbe kenarı sabit mesnet olarak kabul edilir.

Mesnetlenme uzaklığı

Tonoz kenarının mesnette bağlanması için geçerli olacak uzaklık miktarını verin.


Sonraki Konu

Havuz

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.