Skip to main content
Skip table of contents

Görüntü Konfigürasyonu

Görüntü konfigürasyonu özelliği ile çalışma ekranı bölümlere ayrılır. Görüntü konfigürasyonu diyaloğunda hangi ekran şekli ile çalışılmak isteniyorsa, o seçenek işaretlenir.

Görüntü Konfigürasyonu Komutunun Yeri

Görüntü sekmesi Pencere başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Görüntü Konfigürasyonu ikonunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda çalışmak istediğiniz ekranı seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın ve diyaloğu kapatın.

Görüntü Konfigürasyonu Diyaloğu

Konfigürasyonlar


Sonraki Konu

Proje Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.