Kot Noktası komutu arazi üzerinde tıklanan noktada bir kot noktası oluşturur. Noktanın kot değerini kot ölçüsü olarak ayrıca gösterir. Gerekli olduğu durumlarda kot noktasının özeliklerine girilerek o noktanın kot değeri değiştirilir.

Kot Noktası Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Objeler sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Kot Noktası ikonunu tıklayın.

  • Kot kutucuğuna noktanın kotunu yazıp arazi üzerinde bir nokta tıklayın.

  • Kot noktası oluşacaktır.

İşlem adımı

Kot noktası verilmeden önce arazi

Kot noktası komutundayken açılan arazi toolbarına kot değeri (50 cm) girilmesi

Kot noktası verilmek istenen noktaya farenin götürülmesi

Belirlenen noktaya farenin sol tuşu ile tıklanması

Kot noktası verildikten sonra arazi

Kot Noktası Ayarları Diyaloğunun Yeri

Ayarlarına girmek istediğiniz kot noktasını seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Kot Noktası Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktasının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Renk

Kot noktası simgesinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.