Seçilen obje ya da objeler belirlenen x ve y aralıklarıyla belirlenen sayıda Obje Çoğalt komutuyla kopyalanır. Obje çoğaltmada iki yöntem bulunmaktadır. Birincisinde iki obje arasındaki mesafe için X ve Y aralığı girilir. İkincisi ise obje sayısı girilir, X ve Y aralıkları obje sayısına bölünür. Objeler girilen aralığa sığdırılır.

Obje Çoğalt Komutunun Yeri

Klonla komutu programın sol kenarında bulunan toolbardan çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca Çizimler sekmesi Düzenle başlığı altında bulunmaktadır.

Obje Çoğalt Diyaloğu

Seçenekler

Obje sayısı

Seçilen obje ya da objelerden kaçar adet üretileceğini bu kutucuğa yazılır.

X Aralık

Üretilecek obje ya da objelerin yatay yöndeki öteleme mesafesi girilir. (X yönünde çoğaltılmayacaksa sıfır girilir)

Y Aralık

Üretilecek obje ya da objelerin düşey yöndeki öteleme mesafesi girilir. (Y yönünde çoğaltılmayacaksa sıfır girilir

Çoğaltma tipi

Soldaki seçenek seçilirse iki obje arasındaki mesafe girilen X ve Y aralığı kadar olur.

Sağdaki seçenek seçilirse X ve Y aralıkları obje sayısına bölünür. İki obje arası mesafe bu değer kadar olur. Başka bir deyişle girilen obje sayısı kadar obje girilen aralığa sığdırılır

Aktif çalışma düzleminde çoğalt

Seçenek işaretlenirse eğer bir çalışma düzleminde işlem yapıyorsanız, çoğaltma işlemi düzlemde gerçekleştirilir. Seçenek işaretlenmezse çoğaltma işlemi kat planı düzleminde gerçekleştirilir.

İşlem Adımları

  • Obje veya objeleri seçiniz.

  • Obje Çoğalt ikonunu tıklayınız.

  • Obje Çoğaltma diyaloğunda verileri giriniz.

  • Tamam butonunu tıklayınız.

  • Obje seçiminize çoğaltılacaktır.

İşlem Adımı

Objelerin seçilmesi ve seçeneklerin verilmesiÇoğaltma sonrası