Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Pafta Bloğu-Poligon Yolu

Yeni Pafta Bloğu-Poligon Yolu komutu ile çalışılan çizim penceresinde, çizilen bir poligonun yolu (4’den fazla köşenin belirlediği alanın) içinde kalan objeler kesilerek hafızaya ya da arşive kaydedilir.

Yeni Pafta Bloğu-Poligon Yolu Komutunun Yeri

Ribbon menü çizimler sekmesi Pafta Dizaynı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yeni Pafta Bloğu-Poligon Yolu ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında bloklamak istediğiniz alanın köşesinden birini tıklayarak fareyi hareket ettirin. Sırasıyla diğer noktaları tıklayın. İlk noktayı tekrar tıkladığınızda, poligon tamamlanmış olacaktır.

  • Çizim alanında herhangi bir noktayı tıklayın. Tıkladığınız nokta bloğun yerleştirme noktası olacaktır.

  • Pafta Blok Ayarları diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda, bir blok adı verin ve ölçek belirleyin.

  • Bloğun çevresini bir çizgi ile belirtmek istiyorsanız, Kontur çiz satırını işaretleyin.

  • Arşive kaydet satırını işaretli bırakırsanız, blok arşive kaydedilecektir.

  • Tamam butonunu tıklayın.

İşlem adımı

Blok sınırı için ilk noktanın belirlenmesi

İkinci noktanın belirlenmesi

Üçüncü noktanın belirlenmesi

Dördüncü noktanın belirlenmesi

Birinci noktanın tıklanarak sınırın kapatılması

Yerleştirme noktasının belirlenmesi

Pafta bloğunun oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.