Skip to main content
Skip table of contents

Zoom Seçim Komutu

Zoom Seçim komutuyla, plan ve 2 boyutlu çizim pencerelerinde görüntüyü, seçilen obje ya da objelerin tümü ekranda görünecek şekilde yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.

Zoom Seçim Komutunun Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Zoom başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Zoom Seçim ikonunu tıklayın.

  • Yakınlaşılacak obje veya objeleri seçin.

  • Farenin sağ tuşuna tıklayarak seçim işlemini tamamlayın.

  • Görüntü seçilen obje veya objelere yakınlaşacaktır.

İşlem Adımları

Zoom seçim öncesi

Yakınlaşılacak objelerin seçilmesi

Zoom seçim sonrası


Sonraki Konu

Görüntü Kaydırma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.