Skip to main content
Skip table of contents

Çift Köşebentli Birleşim Tanımlama

Çift Köşebentli Birleşim komutu ile kolon-kiriş birleşimi tanımlanır.


Çift Köşebentli Birleşim Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Birleşim başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Hızlı Çizim Modu Açık

  • Çelik menüsünden Çift Köşebentli Birleşim satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüde fare imlecini ilgili elemanın üzerine, mesnete yakın bir bölgeye yaklaştırın

  • Bu işlemden sonra birleşimin sanal görüntüsü belirecektir.

  • Birleşim uygun ise farenin sol tuşunu tıklayarak birleşimi oluşturun.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Hızlı Çizim Modu Kapalı

  • Çelik menüsünden Çift Köşebentli Birleşim satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden önce kolonu sonra kirişi tıklayın.

  • Çift köşebentli birleşim ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • İstenilen ayarlar yapılıp Tamam butonu tıklandığında birleşim oluşacaktır.

Çift Köşebentli Birleşim Ayarları Diyaloğunun Yeri

Hızlı çizim modu kapalı ise birleşim ayarları otomatik açılacaktır.

Hızlı çizim modu açık ise oluşan birleşim seçilip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Çift Köşebentli Birleşim Ayarları Diyaloğu

Tip ve Yerleşim Sekmesi

Özellikler

Mesnete bağlantı

Mesnet bağlantısı için bulonlu ya da kaynaklı bağlantı tiplerinden biri seçilir.

Kirişe bağlantı

Mesnet bağlantısı için bulonlu ya da kaynaklı bağlantı tiplerinden biri seçilir.

Yön

Birleşim yönü için açılı ya da düz seçeneklerinden biri seçilir.

Yerleşim

Yerleşim değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Köşebent Sekmesi

Kullanılan köşebentin geometri verilir veya Kesit Kullan seçeneği ile kütüphanede bulunan L profillerden biri birleşim elemanı olarak kullanılabilir. levha geometrisi seçeneğini işaretlerseniz, şematik gösterime göre levha boyutlarını girin.

Özellikler

Levha geometrisi

Seçenek işaretlenirse köşebent değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Kesit kullan

Seçenek işaretlenerek hazır L profillerden biri köşebent olarak listeden seçilir. Kesit yükle butonu tıklanarak hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Uzunluk

Köşebent uzunluk değeri girilir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Üst ve Alt Kertme Sekmeleri

Özellikler

Kertme

Seçenek işaretlenirse girilen değerlere göre kertme yapılır. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Sol başlık kesimi

Seçenek işaretlenirse girilen değerlere göre sol başlık kesimi yapılır. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Sağ başlık kesimi

Seçenek işaretlenirse girilen değerlere göre sağ başlık kesimi yapılır. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim, kertme ve kesim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Mesnet Bulonları Sekmesi

Levhayı kirişe veya kolona bağlayan bulonların özellikleri ayarlanır.

Özellikler

Yatay yerleşim

Mesnet bulonlarının yatay yerleşim ayarları (yatay bulon sütun sayısı, uzaklık değerleri..) girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Mesnet bulonları ayarları (satır sayısı, uzaklık değerleri..) girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kiriş Bulonları Sekmesi

Özellikler

Yatay yerleşim

Kiriş bulonlarının yatay yerleşim ayarları (yatay bulon sütun sayısı, uzaklık değerleri..) girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Kiriş bulonları ayarları (satır sayısı, uzaklık değerleri..) girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

Kaynaklar sekmesinde şematik gösterimde verilen birleşim yerlerinin kaynak özellikleri ayarlanır.

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

Tasarım girdilerinde levha malzemesi tanımlanır.

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni levha malzemesi" tanımlayın. Levha malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.