Skip to main content
Skip table of contents

Uzat

Uzat komutu ile seçilen 2 boyutlu obje (çember, kesişen çizgiler, yay gibi), belirlenen referans sınırına uzatılır. Referans sınırı olarak 2 boyutlu obje seçilir.

Uzat Komutunun Yeri

Uzat komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Uzat ikonunu tıklayın.

  • Referans sınırınız olacak çizgiyi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Bu çizgiye kadar uzatılacak.

  • Diğer çizginizin uzatılacak tarafını belirleyin.

  • Çizginiz uzatılacaktır.

İşlem adımı

Referans sınırının belirlenmesi

Uzatılacak tarafın belirlenmesi

Uzatma sonrası


Sonraki Konu

Chamfer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.