Skip to main content
Skip table of contents

Seçim Grubuna Yeni Obje Ekleme

Daha önce oluşturulmuş seçim gruplarına, Seçim Grubuna Ekle komutuyla yeni objeler eklenir.

Seçim Grubuna Ekle Komutunun Yeri

Obje seçiminden sonra farenin sağ tuşu tıklandığında açılan menüden Seçim Grubuna Ekle komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Gruba eklenecek objelerin seçin.

  • Sağ tuş menüden farenizi Seçim Grubuna Ekle satırına getirin.

  • Listeden ekleyeceğiniz grubun üzerine tıklayın.

  • Seçtiğiniz objeler gruba eklenecektir.

İşlem adımı

Gruba eklenecek objelerin seçilmesi

Objelerin ekleneceği grubun seçilmesi ve objelerin gruba eklenmesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.