Skip to main content
Skip table of contents

Zoom Çizim Komutu

Zoom Çizim komutu, plan ve 2 boyutlu çizim pencerelerinde görüntüyü, çizimin tümü ekranda görünecek şekilde yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.

Zoom Çizim Komutunun Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Zoom başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Zoom Çizim ikonunu tıklayın.

  • Ayrıca farenin sol tuşu ile boş bir alanda çift tıklama yaparak da Zoom Çizim komutunu çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca klavyeden Ctrl+X tuşlarına basılarak da zoom çizim komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Zoom çizim öncesi

Zoom çizim sonrası


Sonraki Konu

Zoom Seçim Komutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.