Skip to main content
Skip table of contents

Kullanıcı Tanımlı Tarama

Hazır tanımlı taramalara, Kullanıcı Tanımlı Tarama Oluştur komutuyla yeni tarama tipleri eklenir.

Kullanıcı Tanımlı Tarama Oluştur Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altında yer alan Tanımlı Tarama komutuna girdikten sonra açılan Tarama diyaloğundan Kullanıcı Tanımlı Tarama Oluştur komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Taramanın desenini belirleyen çizimi ilkel obje komutlarıyla (sürekli çizgi, rota vb.) oluşturun.

  • Oluşturacağınız şeklin genişliği ve yüksekliği aynı olmasına dikkat edin. Aksi takdirde taramada boşluklar oluşacaktır.

  • Kullanıcı Tanımlı Tarama Oluştur ikonunu tıklayın.

  • Oluşturduğunuz çizimi seçin ve farenin sağ butonunu tıklayın.

  • Tanımlı Tarama diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda oluşturduğumuz taramanın ön görüntüsü yer alır.

  • Tarama adı satırına bir ad yazın ve Kaydet butonunu tıklayın.

  • Taramayı Kaydet diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda tarama adı satırına isim vererek taramayı kaydedin.

  • Yeni taramanızı tarama ayarları diyaloğu kullanıcı tanımlı taramalar listesinde bulabilirsiniz.

İşlem adımı

Tarama deseninin oluşturulması

Tarama adı verilmesi ve öngörütüleme

Taramanın kaydedilmesi


Sonraki Konu

Taramada Ofset

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.