Skip to main content
Skip table of contents

Hızlı Çizim Modu (Birleşimler)

Hızlı Çizim Modu komutu aktif edildiğinde birleşim komutu sonlanmaz ve bir sonraki birleşim için komut hazır bulunur. Hızlı çizim modu aktif değil ise birleşim oluşturulduktan sonra yapılan birleşimin ayarları ekrana gelir.Hızlı çizim modu birleşimler toolbarında ve ribbon menü de bulunur. Fare ile tıklanarak aktif/pasif hale getirilir.

Hızlı Çizim Modu Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Mod başlığı altından ulaşabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.