Skip to main content
Skip table of contents

Görüntü Pencereleri İşlemleri

3 boyutlu görüntü pencereleri arasında geçişler önceki pencere, sonraki pencere ve pencere değiştir komutları ile hızlıca yapılır. Tam ekran komutu kullanılarak istenilen görüntü penceresi ekranı tamamen kaplayacak şekilde genişler.

Önceki Pencere

Önceki Pencere komutuyla çalıştığınız pencereden bir önceki pencereye geçiş yapabilirsiniz.

Örneğin 1. kat planı penceresindeyseniz önceki pencere komutuna tıklayarak zemin kat planı penceresine geçiş yapabilirsiniz.

Önceki Pencere Komutunun Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Pencere başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca klavyeden Alt+Down tuşlarına basarak da önceki pencereye geçiş yapabilirsiniz.

Sonraki Pencere

Sonraki Pencere komutuyla çalıştığınız pencereden bir sonraki pencereye geçiş yapabilirsiniz.

Örneğin 1. kat planı penceresindeyseniz sonraki pencere komutuna tıklayarak 2. kat planı penceresine geçiş yapabilirsiniz.

Sonraki Pencere Komutunun Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Pencere başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca klavyeden Alt+Up tuşlarına basarak da önceki pencereye geçiş yapabilirsiniz.

Pencere Değiştir

Pencere Değiştir komutuyla kat pencereleri ve 2 boyutlu çizim pencereleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Örneğin 1. kat planı penceresindeyseniz pencere değiştir komutuna tıklayarak kesit penceresine geçiş yapabilir, tekrar pencere değiştir komutuna tıklayarak 1. kat planına tekrar geçiş yapabilirsiniz.

Pencere Değiştir Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Pencere başlığından ulaşabilirsiniz.

Tam Ekran

Tam ekran komutuyla aktif görüntü penceresi ekranı tamamen kaplar. Tekrar tam ekran komutuna tıklandığında görünüm bir önceki boyutuna döner.

Tam Ekran Komutunun Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Pencere başlığından ulaşabilirsiniz.

Pencerelerin sağ üst köşesinde yer alan butona tıklayarak da tam ekrana geçebilirsiniz.

Ayrıca F8 tuşu da tam ekran modunu açıp kapatır.

Tam ekran modu kapalıyken:

Tam ekran modu açıkken:


Sonraki Konu

Model Detay Seçimi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.