Skip to main content
Skip table of contents

Koordinat Kutusu ve Dinamik Bilgi Girişi

Koordinat kutusunda yer alan X (apsis), Y (ordinat), A(açı), L(uzunluk) parametreleri yapılan işlem ve imleç hareketine bağlı olarak, orijin(0,0) noktası referans alınarak değişir. Veri girişi koordinat kutusuna değerler girilerek yapılabileceği gibi koordinat kutusunu kullanmadan dinamik bilgi girişi kullanılarak obje tanımlama esnasında da yapılabilir.

Orijin

Orijin (0,0) ekranın sol alt köşesinde, daire ile gösterilen noktadır.  Bu noktaya göre tanımlanan koordinatlar global koordinatlardır. Orijinden geçen yatay eksen x, dikey eksen y eksenidir.

Aşağıdaki tabloda orijin noktasının plan ve perspektif ekrandaki görüntüsü yer almaktadır.

Plan

Perspektif

Koordinat Kutusu

Koordinat sistemi X (apsis), Y (ordinat), A(açı), L(uzunluk) parametreleriyle kullanılır.  Bu parametrelerin kullanıldığı araç, koordinat kutusudur. İmleç hareket ettikçe koordinat kutusu üzerinde bulunan değerler de değişir. İmlecin koordinat bilgilerini koordinat kutusundan izleyebilirsiniz.

Koordinat kutusu ve Açıklamaları

X

X ekseni koordinat bilgisi girilir.

Y

Y ekseni koordinat bilgisi girilir.

Z

Z ekseni koordinat bilgisini verir.

L

Uzunluk bilgisi girilir.

A

Açı bilgisi girilir.

Koordinat kutusuna değer girmek için ya klavyeden X, Y, L ve A tuşları kullanılır ya da fare ile bu kutucuklar tıklanır. İmleç kutucukta iken, bilgi yazılır ve klavyeden enter tuşuna basılır. Enter tuşuna basıldıktan sonra satır kırmızı renge bürünür. Artık girilen değer kilitlenmiştir.

Koordinat kutusu serbest

Koordinat kutusu kilitli

İmleç hareket ettikçe kilitlenmeyen değerler değişecek, kilitlenen değerler ise sabit kalacaktır. Bu mantıkla X ve Y değerlerine giriş yapılıp kilitlendiğinde L ve A değerlerine giriş yapılamaz. Tam tersi L ve A değerlerine giriş yapılıp kilitlendiğinde X ve Y değerlerine giriş yapılamaz.

Dinamik Bilgi Girişi

Dinamik giriş, obje girerken koordinat kutusunu kullanmadan açı ve uzunluk bilgilerinin girilmesini sağlar.

Dinamik giriş temel özelliği uzunluk ve açı bilgilerini objeyi tanımlama aşamasında anında girebilmektir. İşlem sırasında klavyeden TAB tuşu uzunluk-açı değerlerinin girilmesini sağlar.

Genel ayarlar diyaloğu kutupsal izleme sekmesinden Dinamik giriş açık satırını işaretleyerek açabilirsiniz.


Sonraki Konu

Lokal Nokta Tanımla

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.